Jäsenten väliset kisat

21.9.2021 kisailtiin seuran jäsenten välisissä juoksuhirvi x 6 laukausta sekä hirvikävely -kisassa.  Eilinen ammuntakisa aloitettiin yleisön pyynnöstä klo 12.00. Ensimmäinen mahdollisuus osallistua kisaan oli 19.8 klo 17 – 20.  Kisoihin osallistui kaikkiaan 7 innokasta ampujaa, ja tässä tulokset:

 1. Pertti Moilanen  51 pistettä
 2. Tapio Kukkola    42
 3. Esa Tienvieri       39
 4. Lauri Alatarvas   33
 5. Ari Pöyliö             32
 6. Matti Karppila     29
 7. Eija Karppila        22

Neljä parasta ampuaa osallistuu RHY:n seurojen väliseen kisaan launtaina 25.9.2021 noin  klo 12.00

Hirvikävelykisa toteutettiin pitkän tauon jälkeen heti ammuntojen jälkeen klo 15. Kisan järjesti Javaruksen Erä, josta suurkiitos.  Kisassa oli kaikkiaan neljä kilpailijaa, kaksi molemmista seuroista. Isokylän metsästysseuran tulokset:

 1. Pertti Moilanen 1001 pistettä
 2. Tapio Kukkola    969 pistettä

Parhaan tuloksen sai Javaruksen Erän jäsen Voitto Suopanki 1045 pistettä. Ilkka Lehtolan tulos oli 977 pistettä.

RHY:n seurojen väliseen kisaan tuli kaksi joukkuettä. Tulokset:

 1. KKE  139 pistettä
 2. IMS   132 pistettä

Parhaan tuloksen 49 pistettä seurojen välisissä kisoissa ampui Lauri Alatarvas, Isokylän metsästysseura. Muut ampujat olivat Esa Tienvieri, Marko Lampela ja Tapio Kukkola.

Kesäkokouksen 15.8.2021 tekemiä päätöksiä

 • Kauriin metsästäminen: vahinkoa tuottavan kauriin voi seuran puheenjohtajan luvalla ampua seuran alueelta
 • Hirvenmetsästyssääntöihin tehtiin kaksi muutosta
  • Rauhoitetaan joulun pyhät 24. – 26.12.2021 hirven pyynniltä
  • Emää ja vasaa ei saa ampua saman aikaisesti
 • Metsästysajat ovat asetuksen mukaiset ja rauhoitusalueet ovat entiset
 • Vieraslupien hinta:
  • Jänis- ja vesilintulupa 10 euroa/päivä, viikkolupa 50 euroa ja kausilupa 100 euroa
  • Metsäkanalintulupa 20 euroa/päivä
  • Vieraan saama lintu menee jäsenen kiintiöstä, joka on kaksi metsoa ja viisi teertä, ja vieraan mukana on oltava seuran jäsen. Samoin koejäsenen mukana on oltava aina seuran varsinainen jäsen.
  • Pyy on rauhoitettu seuran alueella, ja riekon pyynti on mahdollista, jos Riistakeskus niin päättää. Mikäli riekon pyynti tulee luvalliseksi, kiintiö on kaksi (2) riekkoa/pyyntikausi/jäsen.
  • Vieraslupa maksetaan ennen pyynnin aloittamista seuran tilille                                        FI10 8146 9710 1786 24
   • Viestikohtaan merkinnät ”vieraan nimi, seuran jäsenen nimi, jänis- , vesilintu- tai metsäkanalintulupa ja pyyntiajankohta”. Seuran jäsen on velvollinen ilmoittamaan vieraan saalismäärän seuran sihteerille.
  • Seuralle on myönnetty KEAJ -kokeet 29.9.2021. Ylituomarina Seppo Honkala ja vastuuhenkilönä MIkko Kulojärvi, puh 0400407059.
  • Seuralle on myönnetty HIRV -kokeet 5.12.2021. Ylituomarina Jyrki Pitkänen ja vastuuhenkilönä Verne Tervaharju, puh 0401960870.

Hirvenpyynti aloitetaan 4.9.2021 klo 7.00

Hirvikokouksen päätöksen mukaisesti hirvenpyynti aloitetaan tänä syksynä lauantaina 4.9. klo 7 seuran majalta.  Ensimmäinen pyyntipäivä perinteisesti ajopyyntinä.  Pyyntitapa on ryhmäpyynti kuudella eri ryhmällä. (Kahden koejäsenen hirviporukkaan pääseminen tarvitsee vielä sääntöjen mukaisesti hallituksen päätöksen. Päätös tehdään pikaisesti.)

Hirviryhmät löytyvät viereisestä linkistä:  Pyyntiryhmät_2021

Pyyntialueisiin tehtiin pieni muutos: alueita on entisen kuuden sijasta seitsemän. Seitsemän alue on valtion maat Kemijoen länsipuolella. Alue ei ole kierrossa mukana, vaan on kaikkien käytössä kunhan asiasta sovitaan hirvijohtajan kanssa. Kuutosalueesta jää vastaavasti edellinen alue (nro 7) pois.  Uudet alueet löytyvät alla olevasta linkistä :

Pyyntialueet_2021

Pyyntialueet vaihtuvat päivittäin.  Pyyntikalenteri ensimmäiselle jaksolle löytyy alla olevasta linkistä:

Pyyntiaikataulu 4._20.9.2021

Tässä jo valmiiksi toisen pyyntijakson lokakuun kalenteri. Toinen jakso alkaa rauhoituksen jälkeen launtaina 2.10.2021. Pyyntikalenteri viereisestä linkistä:   2.-31.10.2021

Kesäkokouksen mukaan joulun pyhät (24.-26.12.2021) rauhoitettiin hirvenpyynniltä, ja vasaa ja emää ei saa ampua saman aikaisesti.

Muutetut hirvenmetsästyssäännöt löytyvät viereisestä linkistä Hirvenmetsästyssäännöt_2021

Hirvimaksu on aikaisemmin hirviporukassa mukana olleilta 80 euroa ja uusilta jäseniltä 120 euroa. Hirvimaksu maksetaan seuran tilille FI10 8146 9710 1786 24. Maksun eräpäivä on 2.9.2021.

 

 

 

Metsoleirillä metsästyskoirien esittelyä

Kemijärven metsästysseurat, pääjärjestäjänä KKE  järjesti  22.-25.7.2021 Metsoleirin  Tapionniemen kyläkartanon alueella.  Kemijärven RHY oli mukana järjestämässä halukkaille nuorille osallistumisen metstästäjätutkintoon tähtäävään koulutukseen ja kokeeseen. Kouluttajana toimi Esko Törmänen. Tapahtuman organisaattorina toimi toiminnanohjaaja Anja-Riitta Orava Kemijärven RHY:stä. Mukana oli 13 nuorta Kemijärveltä ja lähikuntien alueelta iältään 10 – 13 vuotta.

Isokylän metsästyseura oli mukana perjantain metstästyskoiraesittelyssä ja lauantaina ampumakoulutuksessa Peltojärven radalla.  Reima Pöyliö esitteli nuorille suomenpystykorva Kiran ja Tapio Kukkola valkoinen ruotsinhirvikoira Lumilaakson Aadan.  Mukana oli kaikkiaan kymmenkunta erirotuista koiraa.  Nuorilla riitti paljon kysyttävää koirista.

Ampumakokeet vuonna 2021

Kemijärven Riistanhoitoyhdistys järjestää seuraavat ampumakokeet Peltojärven radalla 19.6.2021 alkaen klo 10.00.  Kokeeseen on ilmoittauduttava klo 12 mennessä.

Varaa sopiva raha kokeen suorittamisesta. Maksu on 20 euroa/suorituskerta. Koetta voi yrittää maksimissaan viisi kertaa.  Ampuma-aika on 90 sekuntia ensimmäisen laukauksen jälkeen. Ase kannattaa käydä kohdistamassa ennen koetta.  Koepäivänä ei voi kohdistaa asetta.

Kokeessa on oltava mukana todistus suoritetusta riistanhoitomaksusta – todistus löytyy helpoiten kännykästä Oma riista -sovelluksesta.  Mikäli et ole ladannut sovellusta puhelimiseesi, se kannattaa tehdä ennen kokeeseen tulemista.  Mukana oltava myös aseesi kantolupa tai rinnakkaislupa.

Tästä löydät kaikki tämän kesän KOEAMMUNNAT 2021 (1)

Talvikokouksen tekemiä päätöksiä

Seuran sääntömääräinen talvikokous pidettiin Isokylän koululla su 21.2.2021. Paikalla oli 14 seuran jäsentä.  Ennen kokousta palkittiin seuran mestaruusammuntojen voittajat I) Pertti Moilanen ja Lauri Alatarvas, II) Kauko Kesälahti ja Tapio Kukkola ja III) Toivo Jussila.  Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Tapio Pöyliö.

Kokouksen tekemiä päätöksiä:

 • hyväksyttiin tilit , vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • hallituksen puheenjohtajana jatkaa Marko Välikangas
 • valittiin uusi hallitus, kolme erovuoroista arvottiin, uusi kokoonpano on Lauri Alatarvas, Eija Karppila, Tapio Kukkola, Petteri Pajari, Kari Pohjolainen ja Reijo Salmela
 • toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Kesälahti ja Tapio Pöyliö ja heidän varalle Teppo Kiviniemi ja Pertti Moilanen
 • kämppäisännäksi ja talkoopäälliköksi valittiin Lauri Alatarvas, metsästyksenvartijana jatkaa Heikki Tervola
 • hirviporukkaan tulevan talkoovelvoite on kolme talkoopäivää, jotka tulee tehdä henkilökohtaisesti, vaihtoehtoisesti korvaus rahalla 50 e/tekemätön talkoopäivä. Yhdestä metsästysvuokrasopimuksesta saa yhden talkoopäivän, osallistumisesta Rhy:n kokoukseen saa myös talkoopäivän ja kolmesta riistakiven viemisestä yhden talkoopäivän. Talkoista voi tiedustella talkoopäälliköltä.  Talkoita tullaan tekemään myös seuran omistamalla majalla, sekä rakennetaan lisää hirvitorneja. Majan viihtyisyyttä tullaan parantamaan. Huom.! muuttuva koronatilanne voi vaikuttaa talkoisiin ja myös talkoovelvoitteisiin!
 • Seitapirtin vuokrat pidetään ennallaan
 • HIRV ja LINT -kokeiden järjestäminen valtuutettiin hallituksen päätettäväksi
 • järjestetään pilkkitapahtuma – mikäli koronatilanne niin sallii
 • järjestetään perinteiseen tapaan seuran jäsenten väliset ammuntakilpailut Peltojärvellä, ja myös hirvijuoksukilpailu Peltojärven maastossa
 • riistanhoitopalkkiot pidettiin ennallaan; kettu, näätä ja supi 20 euroa sekä minkki 10 euroa
 • metsästysammunnan harjoittelu päätettiin siten, että jokaisen hirviporukkaan tulevan tulee käydä kerran seuran järjestämissä harjoitusammunnoissa Peltojärven radalla – vaikkapa vain kohdistamassa oma ase – turvallisuusasia
 • seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidettiin ennallaan
 • vahvistettiin tulo- ja menoarvio tälle vuodelle
 • metsästyksenjohtajaksi valitiin Marko Välikangas
 • seuran edustajiksi Lapin Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Eija Karppila ja Tapio Kukkola
 • Kemijärven Riistanhoitoyhdistykselle esitetään, että suoritetaan hirvien lentolaskenta. Seura osallistuu kustannuksiin.
 • keskusteltiin petoyhdyshenkilökoulutuksesta, joka järjestetään verkossa 24.2.2021. Halukas seuran jäsen voi osallistua koulutukseen. Seuran ammunnanvalvojien tulee käydä koulutus verkossa, jotta oikeus toimia ammunnanvalvojana jatkuu myös 1.7.2021 jälkeen. Myös peijaisten järjestäminen tulevaisuudessa Isokylän koulun lakkauttamisen jälkeen keskustelututti jäseniä. Hallitus etsii vaihtoehtoja.

 

Haukkukoe 5.12.2020 Kemijärvi

Haukkukoe järjestettiin suunnitelmien mukaisesti.  Ylituomarina toimi Vili-Petteri Väyrynen. Tässä kokeen kolmen parhaan tulokset:

 1.  Jäkälärinteen Jäpä FI24977/19, omistaja Mika  Vihriälä, tulos 91 pistettä
 2.  Kahvanahon Milton FI36226/19, omistajat Jaakko Jussila ja Hanna Myllykoski, tulos 83,50 pistettä
 3. Tunturipuhurin Rambo FI31436/15, omistaja Rauno Javarus, tulos 71,50 pistettä

Kiitos ylituomarille, maastotuomareille ja koirien ohjaajille sekä keittiöhenkilökunnalle!