Hirven metsästys 2018 – 2019

Olen lisännyt sivulle metsästys / pyyntialueet pyyntiryhmät sekä pyyntialueet päivittäin. Uudet kartat on myös lisätty metsästys -osioon.   Hirvenmetsästyssäännöt löytyvät tästä: Hirvenmetsästyssääntö_2018

Hirven pyyntiä jatketaan 13.10.2018 klo 8.00 seuran majalta. Pyynti tapahtuu viime vuoden mallin mukaisesti kuudessa eri ryhmässä, ja pyyntialueita on myös kuusi.  Pyyntiluvat on jaettu tasaisesti kaikille kuudelle ryhmälle. Jokaisella ryhmällä on oma johtaja, joka on samalla myös koko hirviporukan varajohtaja.  Alueet vaihtuvat päivittäin. Koko kauden alueet päivittäin/ryhmittäin löytyy metsästys- sivulta. Huomioithan, että listassa näkyy alueet kuukausittain; sivun aluereunassa on kuvake, josssa lukee, mikä kuukausi kyseessä. Alueisiin tuli yksi muutos: alue nro 5 on nyt Peräposiontien itäpuoli Lehtolasta aina Posion rajalle saakka. Alue nro 6: Jumiskon voimalinjan eteläpuoli aina Posion rajaan saakka. Alueeseen kuuluvat kaikki seuralle vuokratut alueet sekä valtion maat (Saarivaara – Liekko).  Alueella myös uusia vuokramaita, jotka lisätty Oma riistaan.  Kopioikaa kartta Oma riistasta omiin sovelluksiinne.

Hirviporukan maksu on tässä vaiheessa aikaisemmin hirviporukassa olleilta 50 euroa ja uusilta jäseniltä 90 euroa. Kaikkien tulee suorittaa  maksu seuran tilille

FI10 8146 9710 1786 24 ennen pyynnin aloittamista.  Lopullinen maksu määräytyy pyynnin edistyessa. Huolehdittehan myös riistanhoitomaksun suorittamisesta.