Arkistot päivämäärän mukaan: elokuu 12, 2019

Kesäkokouksen tekemiä päätöksiä 11.8.2019

  • Kauriin metsästys; maanomistaja voi pyytää luvan seuran puheenjohtajalta vahinkoa tuottavan kauriin ampumiseksi. Huom.! turvaetäisyydet. Kauris on muuten rauhoitettu seuran alueella.
  • Metsästysajat tulevat olemaan Suomen riistakeskuksen esityksen mukaiset. Metsäkanalintulupia ei myydä. Jänis- ja vesilintulupia myydään vieraalle hintaan 10 e/vrk tai 50 e /viikko. Vieraan mukana oltava seuran jäsen. Riistakiintiöt seuran jäsenille: 2 metsoa ja 5 teertä. Riekko ja pyy edelleen rauhoitettu.  Vierasluvat maksetaan seuran tilille                          FI10 8146 9710 1786 24. Viestiksi vieraslupa, jänis- tai vesilintulupa ja mukana olevan seuran jäsenen nimi.
  • Poistetaan rauhoitus Imposenniementien ja Peräposiontien väliseltä alueelta.
  • Myydään yhden aikuisen ja kahden vasan pyyntilupa joko vieraalle tai seuran jäsenelle. Aikuisen hinta 1500 euroa ja vasan 500 euroa. Tarjoukset tehtävä kirjallisena Marko Välikankaalle 23.8.2019 mennessä. Maksu tehtävä ennen pyynnin aloittamista.

Tulevat talkoot

Seuraavat talkoot majalla la 17.8.2019 alkaen klo 12. Puretaan vanhat keittiökaapit. Uudet kaapit tulee seuraavalla viikolla.

Peltojärven radalla talkoot su 18.8.2019 klo 14. Ampuradan puiden/pensaiden raivaamista. Mukaan moottori- tai raivaussaha. Puut viedään majalle.