Kesäkokouksen tekemiä päätöksiä 11.8.2019

  • Kauriin metsästys; maanomistaja voi pyytää luvan seuran puheenjohtajalta vahinkoa tuottavan kauriin ampumiseksi. Huom.! turvaetäisyydet. Kauris on muuten rauhoitettu seuran alueella.
  • Metsästysajat tulevat olemaan Suomen riistakeskuksen esityksen mukaiset. Metsäkanalintulupia ei myydä. Jänis- ja vesilintulupia myydään vieraalle hintaan 10 e/vrk tai 50 e /viikko. Vieraan mukana oltava seuran jäsen. Riistakiintiöt seuran jäsenille: 2 metsoa ja 5 teertä. Riekko ja pyy edelleen rauhoitettu.  Vierasluvat maksetaan seuran tilille                          FI10 8146 9710 1786 24. Viestiksi vieraan nimi, jänis- tai vesilintulupa, metsästyksen ajankohta ja mukana olevan seuran jäsenen nimi. Saalisilmoitus tehtävä seuran sihteeri joko välittömästi pyynnin jälkeen tai viimeistään vuoden lopulla.
  • Poistetaan rauhoitus Imposenniementien ja Peräposiontien väliseltä alueelta.
  • Myydään yhden aikuisen ja kahden vasan pyyntilupa joko vieraalle tai seuran jäsenelle. Aikuisen hinta 1500 euroa ja vasan 500 euroa. Tarjoukset tehtävä kirjallisena Marko Välikankaalle 23.8.2019 mennessä. Maksu tehtävä ennen pyynnin aloittamista.