Talvikokouksen tekemiä päätöksiä

Seuran sääntömääräinen talvikokous pidettiin Isokylän koululla su 21.2.2021. Paikalla oli 14 seuran jäsentä.  Ennen kokousta palkittiin seuran mestaruusammuntojen voittajat I) Pertti Moilanen ja Lauri Alatarvas, II) Kauko Kesälahti ja Tapio Kukkola ja III) Toivo Jussila.  Kokouksen puheenjohtajana toimi kunniapuheenjohtaja Tapio Pöyliö.

Kokouksen tekemiä päätöksiä:

 • hyväksyttiin tilit , vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • hallituksen puheenjohtajana jatkaa Marko Välikangas
 • valittiin uusi hallitus, kolme erovuoroista arvottiin, uusi kokoonpano on Lauri Alatarvas, Eija Karppila, Tapio Kukkola, Petteri Pajari, Kari Pohjolainen ja Reijo Salmela
 • toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Kesälahti ja Tapio Pöyliö ja heidän varalle Teppo Kiviniemi ja Pertti Moilanen
 • kämppäisännäksi ja talkoopäälliköksi valittiin Lauri Alatarvas, metsästyksenvartijana jatkaa Heikki Tervola
 • hirviporukkaan tulevan talkoovelvoite on kolme talkoopäivää, jotka tulee tehdä henkilökohtaisesti, vaihtoehtoisesti korvaus rahalla 50 e/tekemätön talkoopäivä. Yhdestä metsästysvuokrasopimuksesta saa yhden talkoopäivän, osallistumisesta Rhy:n kokoukseen saa myös talkoopäivän ja kolmesta riistakiven viemisestä yhden talkoopäivän. Talkoista voi tiedustella talkoopäälliköltä.  Talkoita tullaan tekemään myös seuran omistamalla majalla, sekä rakennetaan lisää hirvitorneja. Majan viihtyisyyttä tullaan parantamaan. Huom.! muuttuva koronatilanne voi vaikuttaa talkoisiin ja myös talkoovelvoitteisiin!
 • Seitapirtin vuokrat pidetään ennallaan
 • HIRV ja LINT -kokeiden järjestäminen valtuutettiin hallituksen päätettäväksi
 • järjestetään pilkkitapahtuma – mikäli koronatilanne niin sallii
 • järjestetään perinteiseen tapaan seuran jäsenten väliset ammuntakilpailut Peltojärvellä, ja myös hirvijuoksukilpailu Peltojärven maastossa
 • riistanhoitopalkkiot pidettiin ennallaan; kettu, näätä ja supi 20 euroa sekä minkki 10 euroa
 • metsästysammunnan harjoittelu päätettiin siten, että jokaisen hirviporukkaan tulevan tulee käydä kerran seuran järjestämissä harjoitusammunnoissa Peltojärven radalla – vaikkapa vain kohdistamassa oma ase – turvallisuusasia
 • seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidettiin ennallaan
 • vahvistettiin tulo- ja menoarvio tälle vuodelle
 • metsästyksenjohtajaksi valitiin Marko Välikangas
 • seuran edustajiksi Lapin Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Eija Karppila ja Tapio Kukkola
 • Kemijärven Riistanhoitoyhdistykselle esitetään, että suoritetaan hirvien lentolaskenta. Seura osallistuu kustannuksiin.
 • keskusteltiin petoyhdyshenkilökoulutuksesta, joka järjestetään verkossa 24.2.2021. Halukas seuran jäsen voi osallistua koulutukseen. Seuran ammunnanvalvojien tulee käydä koulutus verkossa, jotta oikeus toimia ammunnanvalvojana jatkuu myös 1.7.2021 jälkeen. Myös peijaisten järjestäminen tulevaisuudessa Isokylän koulun lakkauttamisen jälkeen keskustelututti jäseniä. Hallitus etsii vaihtoehtoja.