Kesä- ja hirvikokouksen ”nostot”

IMS piti su 21.8.2022 kesä- ja hirvikokouksen. Tässä tärkeimpiä päätöksiä:

  • Hirvisääntöihin tehtiin muutos ”Mikäli ammutaan saman ryhmän toimesta samassa metsästystapahtumassa emä ja vasa, vasa jää ampujaryhmälle ja aikuinen arvotaan muiden ryhmien kesken”. Uudet hirvenmetsästyssäännöt löytyvät kohdasta Metsästys/Hirvisäännöt, sekä tästä Hirvenmetsästyssääntö_21.8.2022
  • Vierasluvista ja riistakiintiöistä päätettiin seuraavaa: ” Jänislupa ja vesilintulupa päivähinta 10 euroa, viikkohinta 50 euroa, kausilupa 100 euroa, mesäkantalintulupa 20 euroa päivä. Latvalintupyyntiin mahdollista hankki kausilupa 100 euron hintaan, Metsäkanalintukiintiö seuran seuran jäsenille 2 metsoa ja 5 teerta  sekä uutena kaksi pyytä. Mikäli riekon pyynti tulee luvalliseksi, kiintiö on 2 riekkoa per jäsen. Vieraan saama lintu menee jäsenen kiintiöstä. Metsästysajat asetuksen mukaiset ja rauhoitusalueet entiset. Vieraslupien ostamiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdasta Metsästys/Vierasluvat ja tuosta vierestä: https://isokylanmetsastysseura.fi/seura/vierasluvat/
  • Hirvenpyynti aloitetaan la 3.9. kokoontumalla seuran majalle klo 7.00. Ensin kaksi ajopyyntikeikkaa lähimaastossa. Sen jälkeen ryhmät voivat siirtyä omille alueilleen.
  • Seuralle on myönnetty HIRV -kokeet 27.9.2022. Ylituomarina Jukka Törmänen ja vastuuhenkilönä Verne Terveharju.
  • Seuran mestaruusammunnat pidetään 19.9.2022 Peltojärven radalla alkaen klo 15.
  • Tämän kauden hirviryhmät tuosta vierestä –> Pyyntiryhmät_2.9.2022
  • Ensimmäisen jakson pyyntiaikataulu löytyy tuosta –> Pyyntikalenteri  Kokeillaan pyyntiä kahden päivän rytmissä. Jatkosta päätetään myöhemmin.
  • Hirviporukan jäsenten maksuosuudeksi päätettiin vanhoille jäsenille 60 euroa ja uusille 140 euroa. Maksun eräpäivä on 2.9.2022. Maksu suoritetaan seuran tilille                           FI10 8146 9710 1786 24
  • Joiltakin hirviporukaan kuuluvilta puuttui vielä talkoopäiviä. Puuttuvat talkoopäivät voi korvata maksamalla 50 euroa/tekemätön talkoopäivä. Talkoomaksut suoritettava ennen hirven metsästyksen aloittamista. Ryhmänjohtajalta tai sihteeriltä voi kysyä tekemättömien talkoopäivin määrät (jos ei itse enää muista!)
  • Muutamalta hirviporukan jäseneltä puuttui vielä pakollinen ampumaharjoittelu seuran vuorolla Peltojärven ampumaradalla. Viimeinen mahdollisuus käydä suorittamassa ampumaharjoittelu ennen hirvenpyyntiä on tiistaina 30.8.2022 alkaen klo 17.00. Asia tulee hoitaa ennen kuin aloittaa hirven pyytämisen.