Vesilintujen parilaskentakoulutustilaisuus seuran majalla

Kemijärven RHY:n toiminnanohjaaja Anja-Riitta Orava piti toisen koulutustilaisuuden koskien vesilintujen pari- ja poikaslaskentaa.

Tilaisuudessa oli mukana 14 seuran aktiivista jäsentä.

Asia oli mielenkiintoista, ja innokkaana riistanhoidosta kiinnostuneena seurana päätettiin porukalla perustaa kymmenen (10) uutta vesilintujen laskentapistettä! Laskentapisteet ja vastuuhenkilöt ovat seuraavat:

  1. Marjalampi,   Tapio Pöyliö
  2. Berginperä, Tapio Pöyliö
  3. Salmenkumpu, Tapio Pöyliö
  4. Kotajärvi, Lauri Alatarvas ja Matti Turunen
  5. Pikku Hirsiniemi, Maarit Kerkelä ja Timo Tasala
  6. Pietarinjärvi, Eija Karppila
  7. Kala-allas, Eija Karppila
  8. Iso-Peniönlampi, Jorma Särkelä
  9. Vitruskumpu, Erkki Kesälahti jaTimo Lahtela
  10. Kotajoen silta, Pentti Mettiäinen

PELKISTETYT OHJEET VESILINTUJEN PARILASKENNALLE 2023

Pistelaskentojen päätavoite on seurata pesimäkantojen muutoksia vuodesta toiseen erityyppisillä vesilla ja eri osissa Suomea sekä tutkia niiden syitä. Vesilintujen laskenta palvelee kantojen järkevää verotusta ja riistanhoitoa sekä linnuston ja ympäristön seurantaa.

Laskettavat lajit ovat kaikki vesilinnut. Katso tarkemmin laskentalomakkeesta.

Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan ns. parilaskenta, joka tulee tehdä 10.6.2023 mennessä, ja lomake tulee lähettää alla olevien ohjeiden mukaisesti 15.6.2023 mennessä.

(Myöhemmin heinäkuussa suoritetaan ns poikuelaskenta. Ohjeet poikuelaskennan toteuttamisesta lähetän myöhemmin. Poikuelaskennan laskenta-aika on 1. – 20.7.2023.)

Laskennassa tarvitaan kiikaria tai kaukoputkea. Ensimmäisellä kerralla laskentatiedot lähetetään postitse osoitteeseen Luonnonvarakeskus, Tunnus 5003955, Info Sorsa, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Kirjeeseen ei tarvitse laittaa postimerkkiä – vastaanottaja maksaa postimaksun.  Lähetettävä lomake löytyy viereisestä linkistä: Vesilintujen parilaskentalomake 2023 . Jatkossa kun laskentapiste on saanut oman tunnuksen, tiedot voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: vesilinnut@luke.fi.  Lomakkeen mukaan voi liittää myös kartan alueesta. Kartan piirtämisen ohjeet löytyvät vesilintujen koulutusmateriaalista, jonka löydät tästä.  Tarkempi ohje löytyy sivulta 13.

Lomakkeeseen merkitään pisteen numeroksi ”UUSI”, ja laskentapisteen koordinaatiksi oman laskentapisteesi koordinaatti. Tarkka ohje löytyy em. ohjeen sivulta 15. Esim. Kotajoen sillan koordinaatiksi merkitään laskentalomakkeelle N7397702,162 E 524547,173. Edellä mainitun sivun ohjeella voit karttapaikan sivuilla laskea helposti myös oman laskentapisteesi pinta-ala rantaviivan pituuden.  Olisi hyvä saada laskentalomakkeen mukaan myös kuva omasta laskentapisteestäsi. Sen voit ottaa esi. kuvakaappauksella karttapaikan sivuilta.

Seuraavaa laskentakertaa varten oma pisteesi saa oman numeron, jonka avulla voit jatkossa lähettää laskentatiedot sähköpostilla edellä kerrottuun osoitteeseen. Muista laittaa laskentalomakkeeseen myös oma puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoite, ja ei haittaa vaikka lisäät siihen myös postiosoitteesi (mikäli haluat lähettää jatkossa lomakkeen kirjekuoressa).

Tästä löydät ohjeita lajituntemuksen opiskeluun.

Alla myös opiskeltavaa:

 

Lisätietoja aiheeseen liittyen voitte kysyä Anja-Riitta Oravalta tai Tapio Kukkolalta.