Kirjoittajan arkistot:Tapio Kukkola

Huhtikuun tapahtumia

PILKKIMESTARUUSKILPAILU  la 13.4.2024

Perinteiset seuran pilkkimestaruuskisat järjestetään Marjalammilla lauantaina 13. päivänä huhtikuuta 2024 alkaen klo 12.00.

Tervetuloa mukaan kisailemaan vaikkapa koko perheen voimin! Osanottomaksu 5 euroa.

Tarjolla makkaraa ja nisukahvit!

RIISTANHOITOPÄIVÄ la 20.4.2024

Lauantaina seuran järjestämä talkoopäivä. Rakennetaan sorsan tekopesiä sekä telkänpönttöjä. Seuran hankkii tarvikkeet. Oman akkuporakoneen voi ottaa mukaan.

 

Talvikokous pidettiin seuran majalla su 25.2.2024 klo 15.00

Sääntömääräinen talvikokous pidettiin seuran majalla sunnuntaina 25.2.2024 klo 15.00.

Kokouksen alussa muistettiin tasavuosia täyttänytta seuran aktiivijäsentä Lauri Alatarvasta. Lisäksi palkittiin seuran ammuntamestaruuskilpailujen parhaat. Kilpailussa ammuttiin kolme kertaa liikkuvaan ja kolme kertaa paikallaan olevan hirvikuvioon. Kisaan osallistui 13 seuran jäsentä:

 1. Jukka Harmaala   55 pistettä, kiertopalkinto jäi Jukalle
 2. Pertti Moilanen    54
 3. Lauri Alatarvas     52

Naisten sarja:

 1. Eija Karppila     32 pistettä

Ennen kokousta palkittiin viime vuoden hyvin menestynyt koirankasvattaja Mikko Kulojärvi. Hänen omistamastaan koirasta Eräkosken Ekaliinasta tuli joulukuussa 2023 kaksoisvalio.

Talvikokouksen puheenjohtajana toimi Esko Puikko. Tärkeimmät päätökset:

 • hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023
 • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 • hallituksen erovuoroiset jäsenet jatkavat hallituksessa (Petteri Pajari, Lauri Alatarvas ja Tapio Kukkola. Muut jäsenet, jotka erovuorossa vuonna 2025: Reima Pöyliö, Kari Pohjolainen ja Reijo Salmela.
 • puheenjohtajaksi ja metsästyksenjohtajaksi valittiin edelleen Marko Välikangas
 • toiminnantarkastajiksi valittiin Tapio Pöyliö ja Kauko Kesälahti
 • riistanhoitopalkkiot pidettiin ennallaan (kettu, näätä, supi 20 euroa ja minkki 10 euroa)
 • kämppäisännäksi/talkoopäälliköksi valittiin Lauri Alatarvas
 • metsästysammunnan harjoittelu: hirviporukkaan ampujana tulevan tulee ampua harjoituksessa 3 kertaa paikallaan olevaan ja 3 kertaa liikkuvaan hirvikuvioon. Peltojärven ampumarata varataan seuran käyttöön kesän aikana kotisivuilla ilmoitettuina vuoroina. Vuoroja ei ole voinut vielä varata. Ammunnanharjoittelusta vastaavat Kauko Kesälahti ja Tapio Kukkola.
 • seuran majan vuokrat pidettiin ennallaan
 • seuran jäsen- ja liittymismaksut entiset (maanomistaja vapaaehtoinen 15 euroa, maanomistajan perheenjäsen 25 euroa ja ei maanomistajäsen 55 euroa. Liittymismaksut: maanomistaja ei liittymismaksua, maanomistajan perheenjäsen 70 euroa ja ei maanomistaja 150 euroa)
 • järjestetään perinteiset pilkkikailpailut Marjalammilla
 • muissa asioissa keskusteltiin mm. hirvenpyynnin rauhoitusjakson aikaisesta hirvikoirien kouluttamisesta. Oli puhetta, että hirvikoirien kanssa ei mentäisi tuolloin metsään, jotta lintukoiramiehet voisivat käydä lintumetsällä omien koirien kanssa. Asiasta käytiin hyvää keskustelua, ja keskustelua jatketaan vielä kesä- ja hirvikokouksissa.

 

Pyyntijaksot ryhmittäin

Ensimmäinen pyyntijakso Alueet ryhmittäin_1 jakso_uusi

Toisen jakson ensimmäinen pyyntijakso Alueet_lokakuu_2023

Alla marraskuun pyyntikalenteri ryhmittäin:

Pyyntialueet ryhmittäin_marraskuu_2023

Tässä  joulukuun pyyntialueet ryhmittäin.  Alueet on merkitty sovitun kierron mukaisesti. Osa ryhmistä on omat hirvet saanut, joten joka päivälle ei alueille ole menijöitä. Mikäli haluat mennä toiselle alueelle kuin omalle ryhmälle merkitylle alueelle, sovi asiasta Markon kanssa!

Eläinten joulurauha on 24.-25.12.2023!

Alueet_joulukuu_2023

Hirvenpyynti- ja pienriista-alueen numerot ja vähän muutakin

Hirvenpyyntialueen numero on B5X6BMDMGN nimellä HIRVIALUE 2023

Pienriista-alueen tunnus on BKBCHS4WBP (PIENRIISTA 2023, SEURAN MAAT)

Ryhmien vetäjän on varmistettava, että kaikilla on näkyvissä seuran tämän vuoden hirvialueen kartat. Alueet muuttuvat vuosittain.

Hirviryhmien vetäjien tehtävä on myös varmistaa, että kaikki ryhmän jäsenet ovat siirtyneet käyttämään Tracker -sovellusta  poistuneen Ultracom -sovelluksen tilalle. Ryhmänvetäjän tehtävä on myös varmistaa, että kaikki ryhmän jäsenet on lisätty ryhmään!  Ryhmistä on voinut poistua jäsen/jäseniä, ja vastaavasti on voinut tulla uusia jäseniä.

Turvallisuuden vuoksi kaikkien pyynnissä olevien ryhmien jäsenten on nähtävä, missä oman ryhmän jäsenet ja koirat kulkevat.

Kesä- ja hirvikokouksen tekemiä päätöksiä 13.8.2023

Sunnuntai 13.8.2023 oli kokousten päivä; ensin kokoontui hallitus pohtimaan kesä- ja hirvikokouksille esityksiä.

Sitten oli vuorossa kesäkokous, jossa päätettiin mm :

 • kirjattiin tiedoksi riistokolmiolaskennan tulokset; tulos oli yksi historian parhaimmista, kolmiolta löytyi kaksi koppelopoikuetta, joilla yhteensä 7 poikasta, pyitä 3, naarasteeri, yksinäinen koppelo, urosmetso sekä metsäjänis
 • kauriin metsästämisestä päätettiin että ” Vahinkoa tuottavan kauriin voi seuran puheenjohtajan luvalla ampua”. Kaatoilmoitus on tehtävä Oma riista -sovellukseen.
 • metsästysajat tulevat olemaan asetusten mukaiset, rauhoitusalueet entiset siten että Kalliovaaran rauhoitus ei koske hirvenpyyntiä
 • vieraslupien hinnat: jänis- ja vesilintuluvan päivähinta 10 euroa, viikko 50 euroa, kausilupa 100 euroa, metsäkanalintulupa 20 euroa/päivä, lisäksi tammikuun latvalintujahtiin mahdollisuus hankkia 100 euron kausilupa
 • pyyn metsästäminen seuran mailla myös mahdollista tänä vuonna
 • metsäkanalintukiintiö seuran jäsenille 2 metsoa, 5 teertä, 2 pyytä,  ja mikäli riekon pyynti mahdollistuu, kiintiö 2 riekkoa per jäsen. Vieraan pyytämä lintu menee jäsenen kiintiöstä, ja jäsenen oltava aina vieraan pyynnin mukana
 • hirvenmetsästyssääntöihin tehtiin lisäys: ”Ampujalle kuuluvat hirven pää, sisäelimet ja kaikki sorkat. Ampuja velvoitetaan viemään em. osat pois nylkyvajalta.” Hirvenmetsästyssääntö_13.8.2023

Hirvikokouksen päätöksiä:

 • hirvenpyynti aloitetaan seuran majalta lauantaina 2.9.2023 klo 7.00. Ensimmäinen  päivä perinteiden mukainen ajopyyntipäivä – ainakin aamupäivän osalta
 • pyynti jatkuu toisena päivänä ryhmäpyyntinä – ryhmänumerointi arvottiin.  Pyyntiryhmät_17.9.2023
 • Pyyntiaikataulu ensimmäiselle jaksolle Alueet ryhmittäin_1 jakso_uusi
 • seuralle on myönnetty 14 pyyntilupaa, enintään 10 aikuista. Pyyntiluvat jaettiin ryhmille siten, kaikille kuudelle ryhmälle tulee yhden aikuisen ja yhden vasa pyyntilupa
 • hirviporukan maksuosuus uusille hirviryhmän jäsenille 110 euroa ja aikaisemmin mukana olleille 30 euroa. Maksu on suoritettava 30.8.2023 mennessä seuran tilille
 • FI10 8146 9710 1786 24 viesti ”hirvimaksu” 
 • Hox!! Hirvimaksuja paljon maksamatta – eräpäivä oli tänään 30.8.2023

Vesilintujen poikuelaskenta 1.- 20.7.2023

Vesilintujen poikuelaskenta on alkanut jatkuen 20. heinäkuuta saakka.

Poikuelaskentaohjeet löytyvät viereisestä linkistä  Vesilintujen poikuelaskentaohjeet Luke Suomi

Poikuelaskentalomake löytyy  tästä linkistä

Lomake tulee lähettää heinäkuun loppuun mennessä aikaisemmin antamaani osoitteseen:

Luonnonvarakeskus, Tunnus 5003955, Info Sorsa, 00003 VASTAUSLÄHETYS

Tai sähköpostitse osoitteeseen, jos olet saanut oman pisteesi tunnusnumeron. Ensimmäisellä kerralla tunnukseksi merkittiin 0:  vesilinnut@luke.fi

Lisätietoja voi kysyä Luonnonvarakeskuksesta Katja Ikoselta puh 0295327010, sposti katja.ikonen@luke.fi (vuosilomalla ad. 17.7.2023) ja sähköpostiosoitteesta vesilinnut@luke.fi , tai Anja Orava Kemijärven RHY, ja myöskin minulta (Tapio Kukkola) voi kysellä lisätietoja.

Vesilintujen parilaskentakoulutustilaisuus seuran majalla

Kemijärven RHY:n toiminnanohjaaja Anja-Riitta Orava piti toisen koulutustilaisuuden koskien vesilintujen pari- ja poikaslaskentaa.

Tilaisuudessa oli mukana 14 seuran aktiivista jäsentä.

Asia oli mielenkiintoista, ja innokkaana riistanhoidosta kiinnostuneena seurana päätettiin porukalla perustaa kymmenen (10) uutta vesilintujen laskentapistettä! Laskentapisteet ja vastuuhenkilöt ovat seuraavat:

 1. Marjalampi,   Tapio Pöyliö
 2. Berginperä, Tapio Pöyliö
 3. Salmenkumpu, Tapio Pöyliö
 4. Kotajärvi, Lauri Alatarvas ja Matti Turunen
 5. Pikku Hirsiniemi, Maarit Kerkelä ja Timo Tasala
 6. Pietarinjärvi, Eija Karppila
 7. Kala-allas, Eija Karppila
 8. Iso-Peniönlampi, Jorma Särkelä
 9. Vitruskumpu, Erkki Kesälahti jaTimo Lahtela
 10. Kotajoen silta, Pentti Mettiäinen

PELKISTETYT OHJEET VESILINTUJEN PARILASKENNALLE 2023

Pistelaskentojen päätavoite on seurata pesimäkantojen muutoksia vuodesta toiseen erityyppisillä vesilla ja eri osissa Suomea sekä tutkia niiden syitä. Vesilintujen laskenta palvelee kantojen järkevää verotusta ja riistanhoitoa sekä linnuston ja ympäristön seurantaa.

Laskettavat lajit ovat kaikki vesilinnut. Katso tarkemmin laskentalomakkeesta.

Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan ns. parilaskenta, joka tulee tehdä 10.6.2023 mennessä, ja lomake tulee lähettää alla olevien ohjeiden mukaisesti 15.6.2023 mennessä.

(Myöhemmin heinäkuussa suoritetaan ns poikuelaskenta. Ohjeet poikuelaskennan toteuttamisesta lähetän myöhemmin. Poikuelaskennan laskenta-aika on 1. – 20.7.2023.)

Laskennassa tarvitaan kiikaria tai kaukoputkea. Ensimmäisellä kerralla laskentatiedot lähetetään postitse osoitteeseen Luonnonvarakeskus, Tunnus 5003955, Info Sorsa, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Kirjeeseen ei tarvitse laittaa postimerkkiä – vastaanottaja maksaa postimaksun.  Lähetettävä lomake löytyy viereisestä linkistä: Vesilintujen parilaskentalomake 2023 . Jatkossa kun laskentapiste on saanut oman tunnuksen, tiedot voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: vesilinnut@luke.fi.  Lomakkeen mukaan voi liittää myös kartan alueesta. Kartan piirtämisen ohjeet löytyvät vesilintujen koulutusmateriaalista, jonka löydät tästä.  Tarkempi ohje löytyy sivulta 13.

Lomakkeeseen merkitään pisteen numeroksi ”UUSI”, ja laskentapisteen koordinaatiksi oman laskentapisteesi koordinaatti. Tarkka ohje löytyy em. ohjeen sivulta 15. Esim. Kotajoen sillan koordinaatiksi merkitään laskentalomakkeelle N7397702,162 E 524547,173. Edellä mainitun sivun ohjeella voit karttapaikan sivuilla laskea helposti myös oman laskentapisteesi pinta-ala rantaviivan pituuden.  Olisi hyvä saada laskentalomakkeen mukaan myös kuva omasta laskentapisteestäsi. Sen voit ottaa esi. kuvakaappauksella karttapaikan sivuilta.

Seuraavaa laskentakertaa varten oma pisteesi saa oman numeron, jonka avulla voit jatkossa lähettää laskentatiedot sähköpostilla edellä kerrottuun osoitteeseen. Muista laittaa laskentalomakkeeseen myös oma puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoite, ja ei haittaa vaikka lisäät siihen myös postiosoitteesi (mikäli haluat lähettää jatkossa lomakkeen kirjekuoressa).

Tästä löydät ohjeita lajituntemuksen opiskeluun.

Alla myös opiskeltavaa:

 

Lisätietoja aiheeseen liittyen voitte kysyä Anja-Riitta Oravalta tai Tapio Kukkolalta.

Talkoot majalla lauantaina 20.5. klo 12.00

Tulevana lauantaina jatketaan talkoilua. Tarjolla mm. majan piha-alueen siivousta, nylkyvajan lattian pesemistä sekä sorsan putkipesän rakentamista.

Ota mukaan omat haravat!  Putkipesätarvikkeet tulee seuran puolesta.

Hirviporukkaan tulevien talkoovelvoite:  kolme talkoopäivää henkilökohtaisesti, vaihtoehtoisesti korvaus rahalla 50 €/tekemätön talkoopäivä. Yksi mestsästysvuokrasopimus vastaa yhtä talkoopäivää, samoin osallistuminen RHY:n vuosikokoukseen. Kahdesta nuolukiven viemisestä saa yhden talkoopäivän . Talkoopäivät ilmoitettava talkoopäällikölle.

Putkipesän rakentamisohjeita on monenlaisia. Tässä yhdet Tekopesäohjeet

Kuvassa viime lauantaina rakennettu putkipesä.  Vapaa yksiö tarjolla!  Haapanat olivat käyneet jo ensimmäisessä näyttelyssä!