Aihearkisto: tiedotteet

Pyyntijaksot ryhmittäin

Ensimmäinen pyyntijakso Alueet ryhmittäin_1 jakso_uusi

Toisen jakson ensimmäinen pyyntijakso Alueet_lokakuu_2023

Alla marraskuun pyyntikalenteri ryhmittäin:

Pyyntialueet ryhmittäin_marraskuu_2023

Tässä  joulukuun pyyntialueet ryhmittäin.  Alueet on merkitty sovitun kierron mukaisesti. Osa ryhmistä on omat hirvet saanut, joten joka päivälle ei alueille ole menijöitä. Mikäli haluat mennä toiselle alueelle kuin omalle ryhmälle merkitylle alueelle, sovi asiasta Markon kanssa!

Eläinten joulurauha on 24.-25.12.2023!

Alueet_joulukuu_2023

Vesilintujen parilaskentakoulutustilaisuus seuran majalla

Kemijärven RHY:n toiminnanohjaaja Anja-Riitta Orava piti toisen koulutustilaisuuden koskien vesilintujen pari- ja poikaslaskentaa.

Tilaisuudessa oli mukana 14 seuran aktiivista jäsentä.

Asia oli mielenkiintoista, ja innokkaana riistanhoidosta kiinnostuneena seurana päätettiin porukalla perustaa kymmenen (10) uutta vesilintujen laskentapistettä! Laskentapisteet ja vastuuhenkilöt ovat seuraavat:

 1. Marjalampi,   Tapio Pöyliö
 2. Berginperä, Tapio Pöyliö
 3. Salmenkumpu, Tapio Pöyliö
 4. Kotajärvi, Lauri Alatarvas ja Matti Turunen
 5. Pikku Hirsiniemi, Maarit Kerkelä ja Timo Tasala
 6. Pietarinjärvi, Eija Karppila
 7. Kala-allas, Eija Karppila
 8. Iso-Peniönlampi, Jorma Särkelä
 9. Vitruskumpu, Erkki Kesälahti jaTimo Lahtela
 10. Kotajoen silta, Pentti Mettiäinen

PELKISTETYT OHJEET VESILINTUJEN PARILASKENNALLE 2023

Pistelaskentojen päätavoite on seurata pesimäkantojen muutoksia vuodesta toiseen erityyppisillä vesilla ja eri osissa Suomea sekä tutkia niiden syitä. Vesilintujen laskenta palvelee kantojen järkevää verotusta ja riistanhoitoa sekä linnuston ja ympäristön seurantaa.

Laskettavat lajit ovat kaikki vesilinnut. Katso tarkemmin laskentalomakkeesta.

Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan ns. parilaskenta, joka tulee tehdä 10.6.2023 mennessä, ja lomake tulee lähettää alla olevien ohjeiden mukaisesti 15.6.2023 mennessä.

(Myöhemmin heinäkuussa suoritetaan ns poikuelaskenta. Ohjeet poikuelaskennan toteuttamisesta lähetän myöhemmin. Poikuelaskennan laskenta-aika on 1. – 20.7.2023.)

Laskennassa tarvitaan kiikaria tai kaukoputkea. Ensimmäisellä kerralla laskentatiedot lähetetään postitse osoitteeseen Luonnonvarakeskus, Tunnus 5003955, Info Sorsa, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Kirjeeseen ei tarvitse laittaa postimerkkiä – vastaanottaja maksaa postimaksun.  Lähetettävä lomake löytyy viereisestä linkistä: Vesilintujen parilaskentalomake 2023 . Jatkossa kun laskentapiste on saanut oman tunnuksen, tiedot voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: vesilinnut@luke.fi.  Lomakkeen mukaan voi liittää myös kartan alueesta. Kartan piirtämisen ohjeet löytyvät vesilintujen koulutusmateriaalista, jonka löydät tästä.  Tarkempi ohje löytyy sivulta 13.

Lomakkeeseen merkitään pisteen numeroksi ”UUSI”, ja laskentapisteen koordinaatiksi oman laskentapisteesi koordinaatti. Tarkka ohje löytyy em. ohjeen sivulta 15. Esim. Kotajoen sillan koordinaatiksi merkitään laskentalomakkeelle N7397702,162 E 524547,173. Edellä mainitun sivun ohjeella voit karttapaikan sivuilla laskea helposti myös oman laskentapisteesi pinta-ala rantaviivan pituuden.  Olisi hyvä saada laskentalomakkeen mukaan myös kuva omasta laskentapisteestäsi. Sen voit ottaa esi. kuvakaappauksella karttapaikan sivuilta.

Seuraavaa laskentakertaa varten oma pisteesi saa oman numeron, jonka avulla voit jatkossa lähettää laskentatiedot sähköpostilla edellä kerrottuun osoitteeseen. Muista laittaa laskentalomakkeeseen myös oma puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoite, ja ei haittaa vaikka lisäät siihen myös postiosoitteesi (mikäli haluat lähettää jatkossa lomakkeen kirjekuoressa).

Tästä löydät ohjeita lajituntemuksen opiskeluun.

Alla myös opiskeltavaa:

 

Lisätietoja aiheeseen liittyen voitte kysyä Anja-Riitta Oravalta tai Tapio Kukkolalta.

Isokylän metsästysseura ry:n talvikokouksen päätöksiä 26.2.2023

Seuran talvikokous pidettiin Isokylän koululla su 26.2.2023. Tärkeitä päätöksiä oli tekemässä kunniapuheenjohtaja Tapio Pöyliön johdolla 14 seuran aktiivijäsentä.

Kokouksen alussa muistettiin merkkipäivää viettänyt Aarre Pajaria, ja palkittiin seuran ampumamestaruuskilpailussa menestyneitä.

Päätöksiä:

 • hyväksyttiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus
 • hallituksen puheenjohtajana ja hirvijohtajana jatkaa Marko Välikangas
 • erovuoroisten hallituksen jäseniksi valittiin Reimo Pöyliö, Reijo Salmela ja Kari Pohjolainen
 • toiminnantarkastajina jatkavat Tapio Pöyliö ja Erkki Kesälahti
 • kämppäisännän ja talkoopäällikön hommia hoitaa viime vuoden mallin mukaisesti Lauri Alatarvas
 • metsästyksenvartijana jatkaa Heikki Tervola
 • seura esitti RHY:lle, että järjestetään metsästyksenvartijan koulutusta
 • Seitapirtin vuokrat pysyvät samana kuin edellisenä vuotena – vaikkakin kohonnut sähkön hinta keskustelututti osallistujia
  • vuokra seuran jäseniltä huhti- syyskuu 80 €/vrk
  • muilta 100 €/vrk
  • viikkohinta seuran jäseniltä 400 € ja muilta 500 €
  • päivävuokra kokous/tapahtuma 80 €
  • Talviaika loka-marraskuu seuran jäsenet 100 €/vrk, muilta 120 €/vrk ja viikkovuokra kaikilta 600 €
  • Joulu -maaliskuun vuokraus kämppäisännän harkinnan mukaisesti
  • järjestetään jo perinteeksi tullut pilkkikisa Marjalammilla keväällä
  • järjestetään seuran ammuntakisat Peltojärven ampumaradalla siten, että kilpailusarjan (3 + 3) voi ampua milloin itse haluaa, vaikka jokaisella seuran ampumavuorolla, kunhan ilmoittaa valvojalle ampuvansa kilpailusarjan
  • valtuutettiin hallitus päättämään HIRV-, LINT- tai KEAJ -kokeista
  • päätetiin muistaa seuran jäsenten näyttelyissä/kokeissa menestyneitä koiria
  • riistanhoitopalkkiot pidetään ennallaan (20 ja 10 €)
  • jokaisen hirviporukkaan tulevan täytyy käydä ampumassa vähintään kerran seuran harjoitusvuorolla. Muualla asuvat voivat osoittaa ammunnan ampumapaikalta saadulla todistuksella
  • talkoovelvoite hirviporukkaan tuleville säilyy viime vuotisen mallin mukaisesti; kolme talkoopäivää henkilökohtaisesti, vaihtoehtoisesti korvaus rahalla 50 €/tekemätön talkoopäivä. Yksi mestsästysvuokrasopimus vastaa yhtä talkoopäivää, samoin osallistuminen RHY:n vuosikokoukseen. Kahdesta nuolukiven viemisestä saa yhden talkoopäivän . Talkoopäivät ilmoitettava talkoopäällikölle.
  • seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidettiin ennallaan – jäsenmaksulomakkeet toimitetaan jäsenille maaliskuun aikana

Kesä- ja hirvikokouksen ”nostot”

IMS piti su 21.8.2022 kesä- ja hirvikokouksen. Tässä tärkeimpiä päätöksiä:

 • Hirvisääntöihin tehtiin muutos ”Mikäli ammutaan saman ryhmän toimesta samassa metsästystapahtumassa emä ja vasa, vasa jää ampujaryhmälle ja aikuinen arvotaan muiden ryhmien kesken”. Uudet hirvenmetsästyssäännöt löytyvät kohdasta Metsästys/Hirvisäännöt, sekä tästä Hirvenmetsästyssääntö_21.8.2022
 • Vierasluvista ja riistakiintiöistä päätettiin seuraavaa: ” Jänislupa ja vesilintulupa päivähinta 10 euroa, viikkohinta 50 euroa, kausilupa 100 euroa, mesäkantalintulupa 20 euroa päivä. Latvalintupyyntiin mahdollista hankki kausilupa 100 euron hintaan, Metsäkanalintukiintiö seuran seuran jäsenille 2 metsoa ja 5 teerta  sekä uutena kaksi pyytä. Mikäli riekon pyynti tulee luvalliseksi, kiintiö on 2 riekkoa per jäsen. Vieraan saama lintu menee jäsenen kiintiöstä. Metsästysajat asetuksen mukaiset ja rauhoitusalueet entiset. Vieraslupien ostamiseen liittyvät ohjeet löytyvät kohdasta Metsästys/Vierasluvat ja tuosta vierestä: https://isokylanmetsastysseura.fi/seura/vierasluvat/
 • Hirvenpyynti aloitetaan la 3.9. kokoontumalla seuran majalle klo 7.00. Ensin kaksi ajopyyntikeikkaa lähimaastossa. Sen jälkeen ryhmät voivat siirtyä omille alueilleen.
 • Seuralle on myönnetty HIRV -kokeet 27.9.2022. Ylituomarina Jukka Törmänen ja vastuuhenkilönä Verne Terveharju.
 • Seuran mestaruusammunnat pidetään 19.9.2022 Peltojärven radalla alkaen klo 15.
 • Tämän kauden hirviryhmät tuosta vierestä –> Pyyntiryhmät_2.9.2022
 • Ensimmäisen jakson pyyntiaikataulu löytyy tuosta –> Pyyntikalenteri  Kokeillaan pyyntiä kahden päivän rytmissä. Jatkosta päätetään myöhemmin.
 • Hirviporukan jäsenten maksuosuudeksi päätettiin vanhoille jäsenille 60 euroa ja uusille 140 euroa. Maksun eräpäivä on 2.9.2022. Maksu suoritetaan seuran tilille                           FI10 8146 9710 1786 24
 • Joiltakin hirviporukaan kuuluvilta puuttui vielä talkoopäiviä. Puuttuvat talkoopäivät voi korvata maksamalla 50 euroa/tekemätön talkoopäivä. Talkoomaksut suoritettava ennen hirven metsästyksen aloittamista. Ryhmänjohtajalta tai sihteeriltä voi kysyä tekemättömien talkoopäivin määrät (jos ei itse enää muista!)
 • Muutamalta hirviporukan jäseneltä puuttui vielä pakollinen ampumaharjoittelu seuran vuorolla Peltojärven ampumaradalla. Viimeinen mahdollisuus käydä suorittamassa ampumaharjoittelu ennen hirvenpyyntiä on tiistaina 30.8.2022 alkaen klo 17.00. Asia tulee hoitaa ennen kuin aloittaa hirven pyytämisen.

Harjoitusammunnat Peltojärven ampumaradalla

Harjoitusammunnat Peltojärven radalla elokuussa ovat seuraavasti:

ma 8., pe 19 ja ti  30.8.

Kemijärven Riistahoitoyhdistyksen järjestämät seurojen väliset mestaruusammunnat järjestetään la 6.8.2022 koeammuntojen jälkeen. Koe on uudistunut. Tänä vuonna ammutaan 3 laukausta seisovaan ja 3 laukausta liikkuvaan hirvikuvaan.   Seisovaan hirveen ammunta-aikaa on ensimmäisen laukauksen jälkeen 60 sekuntia. Kilpailu suoritetaan neljän hengen joukkueilla.

Seuran mestaruusammunnat järjestetään pe 19.8. Ammuntatapa sama kuin RHY:n seurojen välisissä mestaruusammunnoissa.

Talvikokouksen päätöksen mukaan jokaisen hirviporukkaan tulevan on käytävä seuran järjestämissä harjoituksissa vähintään kerran – eikä haittaa vaikka käy useammastikin.

Tämän vuoden ammuntavuorot löytyvät tästä

Talvikokouksen 20.2.2022 tekemiä päätöksiä

Seuran sääntömääräinen talvikokous pidettiin sunnuntaina 20.2.2022 Isokylän koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Tervola.

Talvikokouksen tekemiä päätöksiä:

 • hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös
 • myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • seuran puheenjohtajana jatkaa Marko Välikangas
 • hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan: Eija Karppila, Petteri Pajari, Kari Pohjolainen, Reijo Salmela, Lauri Alatarvas ja  Tapio Kukkola.
 • toiminnantarkastajiksi valittiin Tapio Pöyliö ja Erkki Kesälahti
 • kämppäisäntänä ja talkoopäällikkönä jatkaa Lauri Alatarvas
 • metsästyksenvartijana jatkaa Heikki Tervola
 • hirviporukkaan tulevien talkoovelvoite on kolme talkoopäivää, jotka tulee tehdä henkilökohtaisesti, vaihtoehtoisesti korvaus rahalla 50 euroa/tekemätön talkoopäivä
 • seuran majan energiatehokkuutta parannetaan mm yläpohjan lisäeristyksellä
 • Seitapirtin vuokraan tuli korotukset mm sähkönhinnan korotuksista johtuen. Seuran jäsenille uusi vuokra on huhtikuulta syyskuuhun 80 e/vrk, muilta 100 e/vrk, viikkohinta seuran jäsenille 400 e/vko/7vrk, muilta 500 euroa, päivävuokra kokous/tapahtuma 80 euroa. Talviajan vuokrat: loka- marraskuu jäsen 100 e/vrk, muilta 120 e/vrk ja viikkovuokra kaikille 600 euroa. Talvikuukausina majaa ei vuokrata.
 • seura voi anoa HIRV-, LINT- ja KEAJ -kokeet. Päätös delegoitiin hallitukselle.
 • keväällä järjestetään pilkkitapahtuma Marjalammilla
 • riistanhoitopalkkiot pidettiin ennallaan (ketu, näätä ja supi 20 euroa ja minkki 10 euroa)
 • jatketaan ammunnan harjoittelua Peltojäven radalla, jonne varataan seuralle harjoitusvuoroja
 • pidetään oman harjoitusvuoron aikana seuran mestaruusammunnat juoksuhirvi -ammunnassa sekä järjestetään hirvijuoksu -kisat syksyllä 2022
 • seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidettiin ennallaan
 • hirvijohtajaksi valittiin Marko Välikangas
 • hallitus aloittaa seuran 60 -vuotisjuhlien järjestämisen suunnittelun

 

Jäsenten väliset kisat

21.9.2021 kisailtiin seuran jäsenten välisissä juoksuhirvi x 6 laukausta sekä hirvikävely -kisassa.  Eilinen ammuntakisa aloitettiin yleisön pyynnöstä klo 12.00. Ensimmäinen mahdollisuus osallistua kisaan oli 19.8 klo 17 – 20.  Kisoihin osallistui kaikkiaan 7 innokasta ampujaa, ja tässä tulokset:

 1. Pertti Moilanen  51 pistettä
 2. Tapio Kukkola    42
 3. Esa Tienvieri       39
 4. Lauri Alatarvas   33
 5. Ari Pöyliö             32
 6. Matti Karppila     29
 7. Eija Karppila        22

Neljä parasta ampuaa osallistuu RHY:n seurojen väliseen kisaan launtaina 25.9.2021 noin  klo 12.00

Hirvikävelykisa toteutettiin pitkän tauon jälkeen heti ammuntojen jälkeen klo 15. Kisan järjesti Javaruksen Erä, josta suurkiitos.  Kisassa oli kaikkiaan neljä kilpailijaa, kaksi molemmista seuroista. Isokylän metsästysseuran tulokset:

 1. Pertti Moilanen 1001 pistettä
 2. Tapio Kukkola    969 pistettä

Parhaan tuloksen sai Javaruksen Erän jäsen Voitto Suopanki 1045 pistettä. Ilkka Lehtolan tulos oli 977 pistettä.

RHY:n seurojen väliseen kisaan tuli kaksi joukkuettä. Tulokset:

 1. KKE  139 pistettä
 2. IMS   132 pistettä

Parhaan tuloksen 49 pistettä seurojen välisissä kisoissa ampui Lauri Alatarvas, Isokylän metsästysseura. Muut ampujat olivat Esa Tienvieri, Marko Lampela ja Tapio Kukkola.