Hallituksen kokous 31.1.2021 Isokylän koululla klo 18

Valmistelukokous talvikokoukseen.