Metsästyksenjohtajat

Metsästyksenjohtajaksi valittiin talviikokouksessa vuodelle 2020 Marko Välikangas.  Ryhmien varajohtajina toimivat kaikki seuran hirviporukkaan kuuluvat hirvikoiran omistajat.