Metsästysajat

Vuoden 2020 metsästysajoista päättää Riistakeskus.  Seuran mahdollisista rauhoitusalueista, kiintiöistä, vierasluvista ja metsästykseen liittyvistä asioista päätetään seuran kesäkokouksessa elokuussa 2020.