Haukkukokeet

Vuodelle 2021 on haettu sekä HIRV- että KEAJ – kokeet.  HIRV -kokeet on anottu pidettäväksi 5.12.2021 mikäli lumitilanne sallii kokeiden järjestämisen. KEAJ -kokeet on anottu pidettäväksi 29.9.2021.