Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2021

Kesäkokouksen 15.8.2021 tekemiä päätöksiä

 • Kauriin metsästäminen: vahinkoa tuottavan kauriin voi seuran puheenjohtajan luvalla ampua seuran alueelta
 • Hirvenmetsästyssääntöihin tehtiin kaksi muutosta
  • Rauhoitetaan joulun pyhät 24. – 26.12.2021 hirven pyynniltä
  • Emää ja vasaa ei saa ampua saman aikaisesti
 • Metsästysajat ovat asetuksen mukaiset ja rauhoitusalueet ovat entiset
 • Vieraslupien hinta:
  • Jänis- ja vesilintulupa 10 euroa/päivä, viikkolupa 50 euroa ja kausilupa 100 euroa
  • Metsäkanalintulupa 20 euroa/päivä
  • Vieraan saama lintu menee jäsenen kiintiöstä, joka on kaksi metsoa ja viisi teertä, ja vieraan mukana on oltava seuran jäsen. Samoin koejäsenen mukana on oltava aina seuran varsinainen jäsen.
  • Pyy on rauhoitettu seuran alueella, ja riekon pyynti on mahdollista, jos Riistakeskus niin päättää. Mikäli riekon pyynti tulee luvalliseksi, kiintiö on kaksi (2) riekkoa/pyyntikausi/jäsen.
  • Vieraslupa maksetaan ennen pyynnin aloittamista seuran tilille                                        FI10 8146 9710 1786 24
   • Viestikohtaan merkinnät ”vieraan nimi, seuran jäsenen nimi, jänis- , vesilintu- tai metsäkanalintulupa ja pyyntiajankohta”. Seuran jäsen on velvollinen ilmoittamaan vieraan saalismäärän seuran sihteerille.
  • Seuralle on myönnetty KEAJ -kokeet 29.9.2021. Ylituomarina Seppo Honkala ja vastuuhenkilönä MIkko Kulojärvi, puh 0400407059.
  • Seuralle on myönnetty HIRV -kokeet 5.12.2021. Ylituomarina Jyrki Pitkänen ja vastuuhenkilönä Verne Tervaharju, puh 0401960870.

Hirvenpyynti aloitetaan 4.9.2021 klo 7.00

Hirvikokouksen päätöksen mukaisesti hirvenpyynti aloitetaan tänä syksynä lauantaina 4.9. klo 7 seuran majalta.  Ensimmäinen pyyntipäivä perinteisesti ajopyyntinä.  Pyyntitapa on ryhmäpyynti kuudella eri ryhmällä. (Kahden koejäsenen hirviporukkaan pääseminen tarvitsee vielä sääntöjen mukaisesti hallituksen päätöksen. Päätös tehdään pikaisesti.)

Hirviryhmät löytyvät viereisestä linkistä: Pyyntiryhmät_2021_2022_

Pyyntialueisiin tehtiin pieni muutos: alueita on entisen kuuden sijasta seitsemän. Seitsemän alue on valtion maat Kemijoen länsipuolella. Alue ei ole kierrossa mukana, vaan on kaikkien käytössä kunhan asiasta sovitaan hirvijohtajan kanssa. Kuutosalueesta jää vastaavasti edellinen alue (nro 7) pois.  Uudet alueet löytyvät alla olevasta linkistä :

Pyyntialueet_2021

Pyyntialueet vaihtuvat päivittäin.  Pyyntikalenteri ensimmäiselle jaksolle löytyy alla olevasta linkistä:

Pyyntiaikataulu 4._20.9.2021

Tässä jo valmiiksi toisen pyyntijakson lokakuun kalenteri. Toinen jakso alkaa rauhoituksen jälkeen launtaina 2.10.2021. Pyyntikalenteri viereisestä linkistä:   2.-31.10.2021

Kesäkokouksen mukaan joulun pyhät (24.-26.12.2021) rauhoitettiin hirvenpyynniltä, ja vasaa ja emää ei saa ampua saman aikaisesti.

Muutetut hirvenmetsästyssäännöt löytyvät viereisestä linkistä Hirvenmetsästyssäännöt_2021

Hirvimaksu on aikaisemmin hirviporukassa mukana olleilta 80 euroa ja uusilta jäseniltä 120 euroa. Hirvimaksu maksetaan seuran tilille FI10 8146 9710 1786 24. Maksun eräpäivä on 2.9.2021.