Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2022

Kesä- ja hirvikokous sunnuntaina 21.8.2022 klo 13.00

Kesäkokous pidetään seuran majalla su 21.8.2022 alkaen klo 13.00.

Hirvikokous pidetään kesäkokouksen jälkeen. Hirvikokouksessa ilmoittaudutaan tämän vuoden hirviporukaan. Uudet jäsenet ilmoittavat myös halunsa omasta ryhmästä. Hallitus päättää lopulliset ryhmien kokoonpanot.

Seuralle on myönnetty tälle vuodelle 25 pyyntilupaa; enintään17 aikuista.

Harjoitusammunnat Peltojärven ampumaradalla

Harjoitusammunnat Peltojärven radalla elokuussa ovat seuraavasti:

ma 8., pe 19 ja ti  30.8.

Kemijärven Riistahoitoyhdistyksen järjestämät seurojen väliset mestaruusammunnat järjestetään la 6.8.2022 koeammuntojen jälkeen. Koe on uudistunut. Tänä vuonna ammutaan 3 laukausta seisovaan ja 3 laukausta liikkuvaan hirvikuvaan.   Seisovaan hirveen ammunta-aikaa on ensimmäisen laukauksen jälkeen 60 sekuntia. Kilpailu suoritetaan neljän hengen joukkueilla.

Seuran mestaruusammunnat järjestetään pe 19.8. Ammuntatapa sama kuin RHY:n seurojen välisissä mestaruusammunnoissa.

Talvikokouksen päätöksen mukaan jokaisen hirviporukkaan tulevan on käytävä seuran järjestämissä harjoituksissa vähintään kerran – eikä haittaa vaikka käy useammastikin.

Tämän vuoden ammuntavuorot löytyvät tästä